Konference, semináře

Seminář Technický dozor investora

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 8. 11. 2011 od 9 h seminář Technický dozor investora. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
 
Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT)
 
• Smluvní vztah TDI a stavebníka
• Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
• Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi),
• Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby,
• Dokumentování kontrolních činností,
• Přejímka a kolaudace,
• Autorský dozor a TDI.
 
U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
wd