Konference, semináře

Seminář Stavební zákon – velká novela

Studio Axis pořádá dne 18. 1. 2018 v Praze akreditované školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících právních předpisů. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb.

Přednášející:
JUDr. Zdeňka Vobrátilová – Česká společnost pro stavební právo

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
Studio Axis, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd