Konference, semináře

Seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 20. 5. 2014 od 9 h odborný seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Přednášející:
JUDr. Václava Koukalová a JUDr. Zdeňka Vobrátilová; Česká společnost pro stavební právo
 
Obsah:
• Velká novela stavebního zákona v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku,
• Nové prováděcí vyhlášky,
• Umisťování staveb a zařízení,
• Stavební řízení,
• Územní řízení,
• Ohlašování a povolování staveb,
• Vznik práva k užívání stavby,
• Správní delikty,
• Autorizovaný inspektor,
• Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby.
 
Novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další související zákony si můžete stáhnout zde.
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
 

wd