Konference, semináře

Seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 9 h seminář Stavební zákon – velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013. Koná se na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.
Přednášející:
JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
 
Obsah:
• Velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013
• Umisťování staveb a zařízení
• Stavební řízení
• Územní řízení
• Ohlašování a povolování staveb
• Vznik práva k užívání stavby
• Správní delikty
• Autorizovaný inspektor
• Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby
 
Novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další související zákony si můžete stáhnout ZDE.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.

wd