Konference, semináře

Seminář Stavební zákon – velká novela a prováděcí vyhlášky

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 9 h seminář Stavební zákon – velká novela a prováděcí vyhlášky. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Seminář se zaměří hlavně na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby atd. Součástí výkladu budou i nové prováděcí vyhlášky.
 
Přednášející:
JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
 
Obsah:
• Velká novela stavebního zákona v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013,
• Nové prováděcí vyhlášky,
• Umisťování staveb a zařízení,
• Stavební řízení,
• Územní řízení,
• Ohlašování a povolování staveb,
• Vznik práva k užívání stavby,
• Správní delikty,
• Autorizovaný inspektor,
• Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby.
 
Novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další související zákony si můžete stáhnout ZDE.
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
E-mail: studio@studioaxis.cz
 

wd