Konference, semináře

Seminář Stavební úpravy ke snižování energetické náročnosti budov (vazba na EPBD II)

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný vzdělávací seminář Stavební úpravy ke snižování energetické náročnosti budov (vazba na EPBD II), který se koná 24. února 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář je zaměřen na stavební úpravy ke snižování energetické náročnosti budov s důrazem na konstrukčně-technické, ekonomické a environmentální možnosti, zohledňující principy trvale udržitelné výstavby. Tyto možnosti dává do souvislosti jednak s revizí tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2:2011, jednak s novými či upravenými povinnostmi podle novely EPBD II, tj. novelizované směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU, která v ČR bude zavedena změnou zákon č. 406/2000 Sb.
 
Odborný garant a přednášející:
Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Program:
9.00 BLOK I:
– EPBD II – Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov a její zavedení do české legislativy (novela zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.);
– Harmonogram zavedení nových povinností. Požadavky stanovené metodou referenční budovy a klasifikační třídy. Budovy a jejich prvky s požadavky na nákladově optimální úrovni. Nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
 
10.45 BLOK II:
– Revize ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Požadavky;         
– Další připravované legislativní změny na podporu EPBD II. Zásadní důsledky novelizovaných předpisů a norem pro navrhování a provádění budov.              
 
13.00 BLOK III:
– Navrhování a provádění budov a jejich konstrukcí, zajišťující velmi nízkou ENB
                              
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd