Konference, semináře

Seminář Stavební úpravy domů

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice pořádá v rámci výstavy Hobby 2012 seminář Stavební úpravy domů.
Seminář se koná 17. 5. 2012 od 13 do 17.30 v přednáškovém sále v hale Z výstavištěv Českých Budějovicích. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen jedním bodem.
 
Program
● Novinky v oblasti rekonstrukce domů a hydroizolace; Ing. Robert Mikeš, Saint-Gobain Weber Terranova;
● Rekonstrukce vytápění a rozvodů vody; Ing. Zdeněk Jícha, Revel-pex;
● Sanace vlhkého zdiva staveb; Ladislav Havránek, Hav-bau;
● Rekonstrukce rozvodů elektřiny; Ing. Josef Šťastný, ECČB;
● Příklady z praxe; Ing. Jiří Veselý, ECČB;
● Diskuze, zodpovězení dotazů.
 
Účast na semináři je bezplatná, podmínkou je předchozí registrace. Zájemci o seminář si musí zajistit vstup na veletrh Hobby 2012 na vlastní náklady. Letáček s přuhláškou najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele