Konference, semináře

Seminář Stavební úpravy domů

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 pořádá Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice v rámci jarní výstavy Hobby seminář s názvem Stavební úpravy domů.

Na semináři, který se bude konat od 13 do 17.30 hodin na českobudějovickém výstavišti v prvním patře haly Z, budou zájemci seznámeni s problematikou stavebních úprav domů. V podání odborníků zde zazní přednáška na téma novinky v oblasti rekonstrukce domů a hydroizolace, rekonstrukce vytápění a rozvodů vody, sanace vlhkého zdiva staveb, rekonstrukce rozvodů elektřiny a nebudou chybět ani konkrétní příklady z praxe. Účast na semináři je bezplatná, vstupenku na veletrh si zájemci o seminář musí zajistit na vlastní náklady. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné se na seminář předem zaregistrovat, přihlášku naleznete na www.eccb.cz.
mi podle podkladů ECČB