Konference, semináře

Seminář Smlouvy ve výstavbě – zkušenosti z aplikace podle NOZ

Sekurkon pořádá dne 20. října 2015 seminář Smlouvy ve výstavbě – zkušenosti z aplikace podle NOZ. Seminář se koná v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno).

Cílem semináře je seznámit stavební veřejnost se změnami závazkového práva, které přinesla nová úprava soukromého práva ve vazbě na nejčastěji využívané smluvními typy při přípravě a realizaci staveb.
Z programu:
1. Zásady, principy a výklad zákona ve vazbě na staré a nové smluvní vztahy
2. Smlouva a její vznik, problematika nabídek a nový kontraktační proces
3. Požadavky a pravidla na ochranu spotřebitele
4. Změny v oblasti obchodních podmínek, promlčení závazků, odpovědnosti
5. Vybrané druhy smluv se zaměřením na smlouvu o dílo a příkazní smlouvu
6. Náležitosti smluv (jako předmět, cena, termín plnění, předání…)
7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost a jejich uplatňování

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele