Konference, semináře

Seminář Smlouva o dílo ve stavebnictví ve vazbě na veřejné zakázky

Ve čtvrtek 12. února 2015 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Smlouva o dílo ve stavebnictví ve vazbě na veřejné zakázky.

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými požadavky na smlouvu o dílo (s ohledem na NOZ) v návaznosti na povinnosti vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách. Seminář je určen pro uchazeče o veřejné zakázky i pro jejich zadavatele, pro zhotovitele staveb, projektanty, širokou odbornou veřejnost.

Program semináře
● Rekodifikace soukromého práva a její dopad na stavební činnost
● Postup k uzavření smlouvy (kontraktační proces) a jeho specifika při zadávání veřejných zakázek
● Náležitosti smlouvy o dílo (zejména předmět, cena, doba plnění, předání a převzetí)
● Změny smluv, dodatky, vícepráce
● Odstoupení od smlouvy
● Postavení subdodavatele

Účastníci obdrží aktuální materiály zpracované lektorkami.
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele