Konference, semináře

Seminář Rizikové stavební konstrukce z požárního hlediska

STUDIO AXIS, spol. s r. o., ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany pořádá ve čtvrtek 22. 5. 2014 od 9 h odborný seminář Rizikové stavební konstrukce z požárního hlediska. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Přednášející a obsah semináře:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.; PKPO, Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec:
• Střechy a fasády budov:
– Kontaktní zateplení z hlediska požární odolnosti,
– Šíření požáru střešním pláštěm a krovy,
– Obvodové pláště dřevostaveb.
 
Ing. Jiří Buchta, CSc.; PKPO, soudní znalec:
• Požární hlediska u plynových a souvisejících zařízení:
– Požární bezpečnost při rozvodu plynu v budovách,
– Nové technologie jako prevence proti požárům a výbuchům,
– Specifická rizika požárů a výbuchů při použití propan-butanu.
 
Mjr. Ivana Nohová, PKPO:
• Komínová tělesa:
– Normové požadavky,
– Projektová dokumentace,
– Důsledky nesprávných postupů.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
 

wd