Konference, semináře

Seminář Rizika spojená se stavební výrobou

Národní stavební centrum zve na odborný seminář Rizika spojená se stavební výrobou, který se koná 16. 12. 2010 od 9 h v areálu brněnského výstaviště, (mezi branami 9A a 9B), Bauerova 10.
Obsahem semináře je vytipování různých druhů rizik souvisejících s celým průběhem stavební výroby, platné právní předpisy a návazně praktická opatření ke snížení a zamezení těchto rizik. V průběhu kurzu se účastníci naučí teoretickým i praktickým postupům při řízení rizik při realizaci pozemních staveb.
Seminář je určen pro stavební investory, management stavebních firem, zaměstnance státní správy, koordinátory, přípraváře staveb, studenty VŠ a SŠ zabývající se danou tematikou.
 
Přednášejí:
Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., VUT Brno;
Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D, VUT Brno.
 
Program:
9.00 Klasifikace rizika podle různých hledisek, Proces řízení rizika (identifikace rizika, stanovení významnosti rizika, měření rizika, hodnocení rizika, příprava a opatření na snížení rizika);
11.00 Řízení rizika v projektové dokumentaci, v průběhu výběrových řízení na zhotovitele stavby;
13. 00 Prvky managementu rizik v certifikovaných systémech řízení, Legislativní aspekty managementu rizik Identifikace rizik, Standardy pro management rizik, Struktura systému managementu rizik a jeho provázání s realizačními záznamy a dokumenty stavby, Claimový management;
15.00 Případové studie: Řízení rizik v návaznosti na harmonogram a strukturu rozpočtu stavby, Řízení rizik v procesu řízení změn stavby.
 
Organizační garant:
Bc. Zuzana Svobodová, tel.: 541 159 464, e-mail: svobodova@stavebnicentrum.cz
 
Uzávěrka přihlášek den před konáním semináře nebo do naplnění kapacity přednáškového sálu. Přihlášku lze zaslat e-mailem na svobodova@stavebnicentrum.cz nebo faxem na 541 159 484.
On-line přihláška zde.
wd