Konference, semináře

Seminář Řízení výstavbových projektů

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 pořádá Sekurkon v prostorách AZ personalistika (Olšanská 1a, 130 00 Praha 3-Žižkov) seminář Řízení výstavbových projektů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou řízení stavebních projektů a s doporučenými metodami a postupy projektového managementu s ohledem na specifika projektů ve výstavbě.
Účastníci získají praktický přehled o základních oblastech projektového řízení od záměru přes plánování a operativní řízení až k vyhodnocení projektu, včetně řízení kvality, rizik, komunikace, organizace a obstarávání se zaměřením na specifika projektů ve výstavbě.
Seminář je určen všem, kteří se podílejí (od projektantů po dodavatele) v investorských, projektových, dodavatelských a realizačních firmách a ve stavebních úřadech na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních projektů.
 
Program semináře
● Projekt a projektové řízení – základní pojmy, specifika stavebních projektů, životní cyklus výstavbových projektů,
● Cíle a strategie projektu, proveditelnost projektu, ekonomické aspekty řízení projektů (ekonomické hodnocení, cash-flow projektu),
● Plánování projektu – plánování času, nákladů a zdrojů, organizace a komunikace, doporučené metody a nástroje,
● Řízení rizik, kvality a obstarávání (procurement) – normy a standardy pro řízení kvality, nástroje řízení kvality, fáze řízení rizik (identifikace nebezpečí, ohodnocení rizika, opatření ke snížení rizika), metody analýzy rizik, dodavatelské systémy, jejich výhody a nevýhody, řízení smluv, claim management,
● Řízení realizace stavebních projektů – operativní řízení a hodnocení průběhu stavebního projektu, průběžný reporting, řízení změn, řešení problémů.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele