Konference, semináře

Seminář Řízení stavebních zakázek

V úterý a ve středu 21. a 22. května 2013 pořádá Sekurkon v hotelu Čechie (U Sluncové 618, 186 00 Praha 8) seminář Řízení stavebních zakázek.
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A3 – 2 body a v systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3+3 body.
Cílem je seznámit účastníky s problematikou stavebního zakázkování v celém rozsahu a z různých pohledů, připomenout známé zásady a postupy, upozornit na nové aspekty. Skládá se ze dvou částí: A – Záměr stavebníka, projektování a zadávání staveb; B – Realizace a kontrola stavebních zakázek.
Obsahové pojetí semináře lze charakterizovat jako praktický encyklopedický přehled „Od kvality řízení po řízení jakosti". Důraz je kladen na zdůvodnění postupů a objasnění souvislostí.
Semináře o stavebním zakázkování jsou určeny všem, kteří se podílejí (od projektantů po dodavatele) v investorských, projektových, dodavatelských a realizačních firmách a ve stavebních úřadech na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních zakázek.
Pro účastníky semináře je připraven aktualizovaný metodický materiál se vzory dokumentace.
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele