Konference, semináře

Seminář Řešení zdravotní nezávadnosti v budovách

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá v úterý 31. 1. 2012 od 9 h odborný seminář Řešení zdravotní nezávadnosti v budovách. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Seminář je věnovaný aktuální problematice bezpečného odstraňování azbestu a jeho následné sanaci, dále negativním důsledkům vnitřního hluku, formaldehydu, plísní v interiérech, radonu atd.
 
Přednášející a obsah semináře:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec
 
● Vliv azbestu a dalších vláken na zdraví člověka, postup při následné sanaci
● Vliv formaldehydu
● Negativní důsledky hluku na zdraví
● Přítomnost roztočů, mravenců, švábů a hlodavců v obytných budovách
● Plísně a vlhkost v interiérech – jejich vznik a prevence
● Radon – jeho zdroje, jednotky, druhy rizik a ochranná opatření včetně příkladů
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
 
Akce je akreditována jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každému účastníkovi školení je vystaveno Osvědčení o absolvování.
wd