Konference, semináře

Seminář Realizace bezbariérového prostředí pro zrakově a pohybově postižené

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 22. 2. 2011 seminář Realizace bezbariérového prostředí pro zrakově a pohybově postižené. Koná se od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Seminář je určený jak úředníkům veřejné správy, tak realizačním a projekčním firmám. Je zaměřen na legislativní i technické podmínky pro zajištění bezbariérového užívání pozemních staveb a pozemních komunikací, na řešení orientačních systémů atd. dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Přednášejí Petr Lněnička (SONS a Metroprojekt Praha, a. s.) a doc. Ing. arch. Irena Šestáková (vedoucí Ústavu nauky o budovách, FA ČVUT)
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.
 
wd