Konference, semináře

Seminář Průkazy energetické náročnosti a jejich kontroly ze strany SEI

Asociace energetických specialistů pořádá dne 4. dubna v Praze a 5. dubna v Olomouci semináře, které se bude týkat vystavování průkazů energetické náročnosti a problematiky jejich kontrol ze strany Státní energetická inspekce.

Akce je zařazena do programu vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 1 bodem. Na semináři budou probírány dva zásadní okruhy témat týkající se práce energetických specialistů. Dvouhodinový prostor dostanou zástupci SEI, aby mohla shrnout svoje poznatky z kontrol energetických specialistů. Další významný prostor pak bude věnován správnému výpočtu PENB z různých pohledů.

Další informace a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele