Konference, semináře

Seminář Prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí

Česká asociace ocelových konstrukcí ve spolupráci se společností SEKURKON pořádá dne 5. dubna 2012 v prostorách Strojní fakulty ČVUT (Technická 4, Praha-Dejvice, Konferenční centrum, místnost 17) seminář Prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí.
Vzhledem k častým dotazům firem i jednotlivců na posuzování shody dle ČSN EN 1090-1 (označování výrobků značkou CE) a na normu pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí pořádá Česká asociace ocelových konstrukcí ve spolupráci se společností školicí seminář.
 
Program
1. Revidovaná norma ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílců
– Požadavky
– Způsob posuzování
– Posuzování shody
– Počáteční zkouška typu
– Systém řízení výroby
– Zatřídění a označování
– Značení výrobků
– Příprava specifikace dílce
– Posouzení systému řízení výroby
– Prohlášení o shodě
– Označení shody CE, štítek
2. Příručka Guide to the CE Marking – příručka pro označování výrobků značkou CE, zpracovaná Technickou komisí TC 9 Evropské asociace ocelových konstrukcí
3. Nová norma ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb – revize ČSN 73 2601
– Účel normy a její návaznost, systém norem EN a ISO
– Zatřídění konstrukcí
– Dokumentace konstrukce
– Kontroly dokumentace, posudky a přepočty
– Prohlídky konstrukce
– Údržba a opravy
– Opatření u nevyhovujících konstrukcí
4. Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2
 
Přednášející
Ing. Dušan Stavinoha, IWE, předseda technické komise České asociace ocelových konstrukcí, člen CEN/TC 135, člen technické komise TC 35 při ÚNMZ, člen technické komise TC 9 při Evropské asociaci ocelových konstrukcí;
Ing. Vladimír Janata, CSc., Excon, autor normy ČSN 73 2604 – Kontrola a údržba OK.
 
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A3.
 
Sekretariát (organizační zajištění, přihlášky)
SEKURKON, s. r. o., pobočka Praha
Ing. Helena Šubrtová
Thámova 18, 180 00 Praha 8 – Karlín
Tel./fax: 224 817 994, mobil: 604 271 835
 
Další informace a on-line přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele