Konference, semináře

Seminář pro mistry a stavbyvedoucí

SPS v ČR – Institut vzdělávání, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Leonardo da Vinci program celoživotního učení zvou na dvoudenní odborný Seminář pro mistry a stavbyvedoucí. Seminář se koná 31. 3.–1. 4. 2011 a 26.–27. 4. 2011 od 9 h na adrese Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
První den obsahuje nezbytné průřezové zopakování nejdůležitějších dotčených právních předpisů, druhý den je věnován nejčastějším vadám a poruchám staveb vzniklých při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám odpovědným za odborné vedení provádění stavby (§158 S.Z.) potřebné odborné vědomosti.
Seminář je určen pro stavbyvedoucí či jinak označené funkce odpovědné dle § 153 zákona č. 183/2006 (Stavební zákon) za provádění stavby.
 
Program 1. den:
9.00–10.30 Smluvní vztahy ve výstavbě, JUDr. Pavel Novák
10.40–12.00 Zákoník práce, JUDr. Pavel Novák
12.10–13.00 Ochrana zdraví zaměstnanců, JUDr. Pavel Novák
13.30–14.15 Výrobky pro stavby (oprávnění jejich použití), Ing. Jana Čurdová, TZÚS
14.20–15.05 Odpady a odpadové hospodářství, Miloš Huml, Eurovia CS
15.05–16.00 Bezpečnost práce, koordinátor BOZP, Miloš Huml, Eurovia CS
16.10–17.00 Problémy realizace staveb z hlediska hygieny
 
Program 2. den:
8.30–10.00 Vady a poruchy staveb, doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT
10.05–10.50 Vady střešních plášťů, Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT
10.55–11.40 Realizace protihlukových opatření, závady, Ing. Jindřich Schwarz, CSc.
12.10–12.55 Tepelná ochrana budov – závady, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., CSI, a. s.
13.00–14.30 Technologie betonových konstrukcí, Ing. Hana Hanzlová
14.40–15.25 Požární bezpečnost staveb – závady, Ing. Jaroslav Dufek
 
Seminář se koná v rámci mezinárodního projektu „Evropské vzdělávání stavebních mistrů EUROSYSTÉM dalšího vzdělávání ve stavebnictví-transfer: E[x]PErT Bau“ LEONARDO – Inovations – Transfer – Projekt E[x]PErT Bau – Europäische Polierausbildung EUROSYSTEM Transfer-Bauweiterbildung, č.: DE/09/LLP-LdV/TOI/147_265
http://www.eurosystem-bau.eu/de/index.html.
Obsah semináře odráží výukový modul „Evropský Mistr/Stavbyvedoucí“, který je transferem zkušeností daných evropských partnerů s výukou stavbyvedoucích-mistrů-polírů v jejich zemích. Během těchto dvou školicích dnů budou posluchači seznámeni s tím, jaké jsou moderní postupy a posledními trendy v zúčastněných evropských zemích, s možnými úskalími a jejich řešením, zkušenostmi a jejich přenosem mezi starými a novými zeměmi EU v této i jiných oblastech.
Důležitým cílem projektu je rovněž integrace dalších partnerů do projektu v rámci národní sítě tak, aby bylo možné získat odborné názory expertů na vzdělávání a vedoucích pracovníků stavebnictví a mohli také, jako budoucí uživatelé, uplatňovat na tuto práci svůj vlastní, další vliv. Především proto musí být o tomto úsilí a smyslu projektu informováni.
Projekt je otevřený celému stavebnictví, a to nejen v rámci EU, ale i dalších zemích. Projekt je spolufinancován z fondů EU a rozpočtu SPS v ČR.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
 
wd