Konference, semináře

Seminář Požadavky BOZP a ochrany ŽP při realizaci staveb pozemních komunikací

PRAGOPROJEKT, a. s., a Sdružení pro výstavbu silnic Praha pořádají dne 23. 11. 2010 v hotelu STEP (Malletova 1141, Praha 9) seminář zaměřený na BOZP a ochranu životního prostředí při výstavbě pozemních komunikací.
Problematika ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce při výstavbě pozemních komunikací nabývá v posledních letech na významu. Pro členské organizace Sdružení pro výstavbu silnic Praha a další organizace a firmy je proto pořádán seminář, jehož obsah reaguje na aktuální otázky v této oblasti. Seminář je určen jak odborníkům, kteří mají činnost BOZP a ŽP v organizacích na starosti (manažerům managementu BOZP a ŽP, podnikovým ekologům, odpadovým hospodářům, bezpečnostním technikům, koordinátorům bezpečnosti práce, auditorům systémů ŽP a BOZP), tak přímým účastníkům výstavby (stavbyvedoucím, technickým dozorům, pracovníkům laboratoří i přípravářům). V rámci semináře budou představeny i výsledky studie potencionální karcinogenity asfaltových směsí a chystané změny v oblasti BOZP a ŽP v evropských výrobkových normách pro stavbu silnic a dalších předpisech.
 
Témata semináře
● Požadavky zákona o odpadech při realizaci staveb;
● Činnost ekodozorů – výkon ekodozorů, praktické zkušenosti s výkonem ekodozorů na stavbách silnic;
● Činnost koordinátorů bezpečnosti práce na stavbách pozemních komunikací ve správě ŘSD ČR – aplikace zákona č. 309/2006 Sb.;
● Požadavky EMS (ČSN EN ISO 14001:2005) a SM BOZP (ČSN OHSAS 18001:2008) při realizaci staveb;
● Požadavky SM BOZP při realizaci staveb;
● Požadavky EMS při realizaci staveb;
● Požadavky na hodnocení nebezpečných látek v nové generaci evropských norem;
● Aktuální poznatky zdravotních studií (zejména v oblasti asfaltových vozovek) a další zamýšlené kroky.
 
Kontakt
PRAGOPROJEKT, a. s.
Oddělení publikačních a školicích činností
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 582 117, 286 582 435; mobil: 602 217 281
Fax: 286 582 167
 
mi