Konference, semináře

Seminář Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálně připravovaných změnách

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 7. 10. 2014 od 9 h odborný seminář Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálně připravovaných změnách. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Cílem semináře je podrobně informovat o právní úpravě institutu EIA (zákon č. 100/2001 Sb.), včetně jeho úpravy v souvisejících předpisech, zejména stavebním zákoně. Součástí semináře je podrobný výklad o změnách právní úpravy, která je aktuálně připravována v návaznosti na řízení vedené ze strany Evropské komise proti České republice, a dále o aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se daného tématu.
Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA začne platit od 1. 1. 2015.

Přednášející:
JUDr. Libor Dvořák Ph.D., ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí ČR

Obsah:
• Účel a smysl EIA, vliv právní úpravy EU a judikatury Soudního dvora EU na českou právní úpravu‚
• Podrobný výklad o novelizaci zákona připravované v reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR,
• Procesní postup v případě posuzování vlivů záměrů (zejména staveb) na životní prostředí, zákonné možnosti urychlení procesu,
• Stanovisko EIA a jeho role v povolovacích řízeních nezbytných pro realizaci jednotlivých záměrů (zejména v územním řízení),
• Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000,
• Judikatura Nejvyššího správního soudu, praktické příklady.

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.

On-line přihlášku najdete zde.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd