Konference, semináře

Seminář Obchodní jednání a asertivita

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Obchodní jednání a asertivita. Koná se 30. srpna 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro). Jde o prázdninovou „akci“, takže vložné na seminář je o 25 % nižší než obvykle.
Seminář je zaměřen na aktivní trénink obchodního jednání. Účastníci semináře zde rozvíjí vlastní iniciativu a tvořivost, zvyšují svoji jistotu sebedůvěrou a učí se cílevědomé komunikaci. Dále zde budou řešeny základní principy mezilidské komunikace, zásady, jak poznávat spolupracovníky a jak profilovat jejich individuální chování při jednání s nimi. Další část semináře se věnuje asertivitě jako optimálnímu způsobu komunikace. Účastníci se naučí lepšímu dorozumění s druhými, lépe se orientovat v obtížných situacích a volit v nich optimální strategie rozhodování a jednání. Seminář je protkán množstvím skupinových diskusí, her a testů osobnosti s vyhodnocením.
 
Přednáší:
Ing. Zdeněk Šindelka, specialista pro personální trénink
 
Program:
9.00 BLOK I: Osobnostní charakteristika prodejce
– požadavky na kvalifikaci prodejce požadavky na kvalifikaci prodejce požadavky na kvalifikaci prodejce;
– sebepoznání – osobnostní test s vyhodnocením;
– sebevědomí a sebejistota, reaktivní a proaktivní chování;
– schopnost vytvořit si osobní image, vytvořit první dojem, zaujmout.
 
10.45 BLOK II: Obchodní jednání se zákazníkem
– jak se rozhoduje zákazník, jaké jsou jeho potřeby;
– způsob, jak přeměnit zájemce v zákazníka, jak změnit názor zákazníka;
– nejčastější námitky zákazníků a jak je zvládat;
– postupy při argumentaci, vyjednávaní a přesvědčování;
– techniky při uzavírání prodeje.
 
12.45 BLOK III: Asertivita jako optimální komunikace
– rozdíl mezi uplatnění nároku a laskavosti;
– umění odmítnutí, schopnost říci „NE“;
– uzavírání kompromisních řešení;
– věcné vyjádření kritiky a oceňování druhých, aktivní naslouchání druhým;
– ventilování agresivity, akceptace pocitů.
 
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
tel.: 541 159 448
 
wd