Konference, semináře

Seminář Nový zákon o obchodních korporacích v roce 2014

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 12. 11. 2013 od 9 h seminář Nový zákon o obchodních korporacích v roce 2014. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející:
JUDr. Kateřina Tomčíková, Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners 
 
Obsah semináře:
• Obecně o změnách po rekodifikaci
• Kogentní a dispozitivní ustanovení v zákoně o obchodních korporacích (dopady na zakladatelské právní jednání)
• Základní kapitál a založení společnosti s ručením omezeným (vklady, nové druhy podílů, kmenové listy, příplatková povinnost, distribuce zisku)
• Hlavní změny v právní úpravě akciové společnosti (pluralita druhů akcií, samostatně převoditelná práva, vklady, distribuce vlastních zdrojů)
• Práva a povinnosti společníků a akcionářů po rekodifikaci (valná hromada, kumulativní hlasování)
• Corporate governace (monistický a dualistický systém, změny ve výkonu funkce člena dozorčí rady, smlouva o výkonu funkce, rekodifikační nejasnosti)
• Odpovědnost statutárních orgánů (péče řádného hospodáře, podnikatelský úsudek, test úpadkem, rekodifikační nejasnosti)
• Povinnost vlivné a ovládající osoby odvracet úpadek (rekodifikační nejasnosti)
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
 
wd