Konference, semináře

Seminář Novostavba rodinného domu – ohlášení stavby nebo stavební povolení, zkušenosti s jednáním s úřady

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a Výstavištěm České Budějovice pořádají seminář Novostavba rodinného domu – ohlášení stavby nebo stavební povolení, zkušenosti s jednáním s úřady.
Seminář se koná v rámci výstavy Hobby 2011 dne 12. 5. 2011 od 13 do 17.30 h v přednáškovém sále v hale Z (1. patro) českobudějovického výstaviště.
Seminář bude mít jak teoretickou část, která se bude zaobírat stavebním zákonem a stavebním řízením, tak i praktickou část, během níž zazní názory ze strany stavebního úřadu i ze strany projektantů a stavebníků.
 
Program
● 12.45–13.00 hod. – Registrace účastníků;
● 13.00–13.10 hod. – Úvod, uvítání, Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB a Ing. Vladimír Dufek, ČKAIT;
● 13.10–14.00 hod. – Stavební zákon; Ing. Jaroslav Hodina, autorizovaný inspektor;
● 14.00–14.30 hod. – Pohled stavebního úřadu a praxe; Ing. Vlastislav Eliáš, vedoucí stavebního úřadu, Č. Budějovice;
● 14.30–15.15 hod. – Zkušenosti projektanta, Ing. Jiří Veselý, stavební projektant a energetický poradce;
● 15.15–16.30 hod. – Zkušenosti stavebníků, Ing. Josef Šťastný
● 16.30–17.00 hod. – Zkrácené stavební řízení, funkce autorizovaného inspektora, Ing. Jaroslav Hodina, autorizovaný inspektor;
● 17.00–17.30 hod. – Diskuze, zodpovězení dotazů.
 
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita sálu je 70 míst. Zájemci o seminář si musí zajistit vstup na veletrh Hobby 2011 na vlastní náklady.
 
Kontakt
Energy Centre České Budějovice
nám. Př. Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice
Fax: 387 312 581
 
Letáček s formulářem přuhlášky najdete zde.
 
mi podle podkladů pořadatele