Konference, semináře

Seminář Novinky v navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na skleněné konstrukce

Ve středu 9. září 2015 na Fakultě stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6-Dejvice), v posluchárně C202 (doprava – metro trasa A, stanice Dejvická) koná seminář Novinky v navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na skleněné konstrukce.

Seminář shrne současný stav problematiky v navrhování ocelových, skleněných a dřevěných konstrukcí v Evropských normách. V oblasti navrhování konstrukcí ze skla se zaměří na problematiku vrstvených skel a jejich chování při zatížení s ohledem na délku trvání zatížení a teplotu. Reálné použití bude ukázáno v případě návrhu zábradelních skleněných konstrukcí. Další příspěvky představí využití polymerových lepidel pro nosné spoje konstrukcí ze skla, praktickou ukázku návrhu izolačních dvojskel a výzkum hybridních konstrukčních prvků, které propojují sklo s jinými materiály. Ve druhé části bude seminář zaměřen na vybraná témata z oboru ocelových konstrukcí – štíhlé vzpínadlové sloupy, pokročilé návrhové modely pro styčníky konstrukcí, modely požáru v tunelech a návrh tenkostěnných vaznic za požáru.

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Podrobné informace a formulář pro přihlášení najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele