Konference, semináře

Seminář Novela zákona o veřejných zakázkách

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 8. 3. 2012 od 9 h odborný seminář Novela zákona o veřejných zakázkách. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející:
Mgr. Tomáš Machurek nebo Mgr. Milan Šebesta, LL.M.; MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář
 
Oba advokáti jsou spoluautory zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a působili několik let jako certifikovaní lektoři Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám v oblasti zákona o veřejných zakázkách.
 
Obsah semináře:
• Novela zákona o veřejných zakázkách 2012,
• Vymezení pojmu veřejná zakázka (co to je a „k čemu to je“),
• Druhy veřejných zakázek a dopady vadného vymezení,
• Finanční limity a stanovení předpokládané hodnoty, riziková místa,
• (Ne) zákonné dělení veřejných zakázek,
• Postupy v případě výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách,
• Kvalifikace dodavatelů – na co si dát pozor,
• Zadávací dokumentace/podmínky výběrového řízení – povinné, obvyklé a vhodné náležitosti,
• Postupy v zadávacích řízeních,
• Hodnocení nabídek – metody a rizika,
• Další zákonné instituty – rámcové smlouvy, opční právo,
• Další riziková místa při realizaci výběrových řízení,
• Opravné prostředky,
• Příklady z praxe.
 
Velká novela zákona by měla vstoupit v účinnost k 1. 4. 2012.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
 
Akce je akreditována jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každému účastníkovi školení je vystaveno Osvědčení o absolvování.

wd