Konference, semináře

Seminář Novela zákona o veřejných zakázkách a prováděcí předpisy – aplikace a výklad

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 20. 9. 2012 od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) a ve čtvrtek 1. 11. 2012 od 9 h ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec seminář Novela zákona o veřejných zakázkách a prováděcí předpisy – aplikace a výklad.
Přednášející:
Mgr. Tomáš Machurek, MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář; spoluautor zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Metodiky zadávání veřejných zakázek; předseda Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky
 
Obsah semináře:
• Novela ZVZ č. 55/2012 Sb., prováděcí předpisy, výhled další legislativy;
• Základní pojmy (např. dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, profil zadavatele);
• Zadávací dokumentace, poskytování, dodatečné informace;
• Kvalifikace (např. změny v oblasti finančních a ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů, doba prokazování kvalifikace a změny);
• Zadávací řízení (např. zjednodušené podlimitní řízení, hodnotící kritéria, lhůty a jejich změny)
• Další nové povinnosti zadavatelů (např. uveřejňování, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky a jeho dopady, osoby se zvláštní způsobilostí);
• Dohledová činnost ÚOHS (např. zkrácení lhůt pro námitky, zvýšení pokut);
• Od 1. 9. 2012 vstupují v platnost nové prováděcí vyhlášky.
 
Podrobnosti a on-line přihlášky najdete ZDE.

wd