Konference, semináře

Seminář Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká stavební akademie zvou na odborný seminář Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona. Koná se 24. 10. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Cílem novelizace vodního zákona bylo odstranění nedostatků vyplývajících podle zjištění vodoprávních úřadů z nedostatečné úpravy zejména na úseku ochrany vod a vodního hospodářství. Dále ve snížení administrativní zátěže podnikatelů a činností správních úřadů spočívající zejména ve:
– zrušení povolení k nakládání s podzemními vodami pro využívání energetického potenciálu podzemních vod pro tepelná čerpadla, v případech kdy nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody
– zrušení povinnosti zjišťovat jakost odebrané vody a výsledky předávat pro účely státní správy
– rozšíření důvodů k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami
– zrušení povinnost stavebního povolení i ohlášení pro běžné stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
– možnosti využití institutu zkráceného stavebního řízení pro vybrané stavby
– zavedena možnost realizace vybraných vodních děl na ohlášení
– zrušení povinnosti každoročně podávat poplatkové hlášení pro stanovení záloh na poplatek za odběr podzemní vody pokud nedošlo ke změně povolení…
 
Seminář je určen pro vodoprávní úřady a podnikatele.
 
Lektorky:
JUDr. Václava Koukalová
Jaroslava Nietscheová prom. práv.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd