Konference, semináře

Seminář nejen o dotacích Zelená úsporám

Energy Centre České Budějovice pořádá dne
27. 8. 2009 v rámci výstavy Země
živitelka v Českých Budějovicích seminář Dotace na
zateplení, zdroje tepla a pasivní domy – aktuální informace
a konkrétní příklady realizací z Jihočeského kraje
a Horního Rakouska
.

Dotační program Zelená úsporám určený pro české
domácnosti na podporu obnovitelných zdrojů energií, snižování
tepelných ztrát domů aj. doznal od svého spuštění v dubnu
tohoto roku již řady změn. Další úprava, která vstoupila
v platnost 17. srpna 2009, tentokrát přináší zcela nová
pravidla. Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) „vyslyšel stížnosti
obyvatel na příliš přísná kritéria programu“ a pro získání
dotací přijal mírnější podmínky. Mezi jinými otevřel dotační
program i pro majitele bytů v panelových domech.
Pro lepší orientaci v nových podmínkách programu, ale
i v problematice obnovitelných zdrojů energií
a výstavby energeticky úsporných domů se dne
27. 8. 2009 skuteční v rámci výstavy Země živitelka
seminář Dotace na zateplení, zdroje tepla a pasivní domy –
aktuální informace a konkrétní příklady realizací
z Jihočeského kraje a Horního Rakouska
. Seminář
se bude konat od 9 do 13 hod. v pavilonu Z
v areálu výstaviště České Budějovice.
Účastníci budou mít možnost vyslechnout aktuální zprávy
o změnách programu Zelená úsporám přímo od zástupců SFŽP, ale
také praktické zkušenosti z instalací tepelného čerpadla,
kotle na biomasu nebo solárních kolektorů. Posluchači se dále
dozvědí o správném způsobu zateplování rodinného domu
a budou moci porovnat zkušenosti s výstavbou pasivních
domů a s rozdělováním dotací u nás
a v Horním Rakousku.
Účast na semináři je bezplatná, organizátor semináře vybírá
pouze vložné, ze kterého bude uhrazeno pohoštění pro účastníky
semináře. Zájemci o účast na tomto semináři se mohou přihlásit
v kanceláři Energy Centre České Budějovice,
nám. Př. Otakara II  87/25, 370 01 České
Budějovice, tel. 387 312 580 nebo prostřednictvím
emailové pošty na adresu alice@eccb.cz.
Bližší informace i s přihláškou lze nalézt na www.eccb.cz.
Organizátorem semináře, který se koná za finančního přispění
Jihočeského kraje, je Energy Centre České Budějovice ve spolupráci
se sdružením O. Ö. Energiesparverband a Výstavištěm České
Budějovice, a. s.
tisková zpráva