Konference, semináře

Seminář Nejčastější vady a poruchy staveb – prevence, odstraňování

Sekurkon pořádá další běh semináře Nejčastější vady a poruchy staveb – prevence, odstraňování. Seminář se koná ve čtvrtek 20. října 2011 od 9 do 16 hod. v sídle firmy SEKURKON, s. r. o., Rašínovo nábř. 26, Praha 2-Vyšehrad.
Lektor: prof. Ing. Tomáš Vaněk, DrSc.
Hodnocení ČKAIT: 1 bod
 
Seminář je určen stavebním inženýrům a technikům v investorských, projektových a realizačních firmách, pracovníkům stavebních úřadů, zadavatelům veřejných zakázek, pracovníkům integrovaného záchranného systému a příslušným pracovníkům státní správy a regionální samosprávy, kteří se podílejí na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních zakázek. Cílem je upřesnit problematiku vzniku a příčin poruch stavebních objektů a hranice jejich odolnosti. Účastníci se seznámí s příklady zjišťování poruch i vad a se způsoby oprav i rekonstrukcí a s pracovními postupy stavební praxe pro základní typy nosných konstrukcí. Budou upozorněni na nejčastější chyby zhotovitelů a jejich prevenci.
Přihláška a prodrobné informace zde.
mi podle podkladů pořadatele