Konference, semináře

Seminář Navrhování energeticky úsporných budov dle nových požadavků

Studio Axis pořádá v úterý 4. 6. 2013 od 9 h odborný seminář Navrhování energeticky úsporných budov dle nových požadavků. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9. 
Přednášející:
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Fakulta stavební ČVUT
Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.; Fakulta stavební ČVUT

 
Obsah:
• Nová „Vyhláška o energetické náročnosti budov“ č. 78/2013 Sb. účinná od 1. 4. 2013;
• Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií;
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov;
• Výběr stavebního pozemku, dispoziční a objemové řešení budov;
• Návrh obvodových, střešních a vnitřních konstrukcí;
• Návrh technických systémů budov (vytápění, větrání, příprava teplé vody);
• Energetické hodnocení budov (PENB, energetický štítek obálky budovy, energetický štítek budovy, hodnocení podle vyhl. č. 78/2013);
• Environmentální hodnocení budov.
 

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a Osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.

 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
E-mail: studio@studioaxis.cz
 

wd