Konference, semináře

Seminář Návrh a provádění zděných konstrukcí. Zateplování budov

VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců zve na vzdělávací seminář Návrh a provádění zděných konstrukcí. Zateplování budov. Koná se 2. 2. 2011 na VUT na adrese Veveří 95, 602 00 Brno. Seminář je součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělání ČKAIT: A1 – 1 bod.
Cílem semináře je seznámit pracovníky odborných firem se současnými poznatky z oblasti návrhu a provádění zděných konstrukcí a o jejich zateplování, seznámení s novými prováděcími technikami, stavebními materiály a prováděcími postupy. Samostatným tématem bude diagnostika poruch zděných konstrukcí a problematika stanovení energetické náročnosti budov.
 
Odborní garanti:
Ing. Jiří Zach, Ph.D., tel.: 541 147 516; e-mail: zach.j@fce.vutbr.cz
Doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D., tel.: 541 147 510; e-mail: sokolar.r@fce.vutbr.cz
 
Přednášející:
Ing. Jiří Zach, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD FAST, VUT v Brně);
Doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD FAST, VUT v Brně);
Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. (ÚTHD FAST, VUT v Brně);
Ing. Karel Zahradník (technický poradce Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.)
 
Uzávěrka závazných přihlášek je 19. 1. 2011. Zde najdete program semináře a přihlášku.
 
Vyplněnou přihlášku je možno zasílat:
Faxem: 541 147 502
Poštou: VUT v Brně FAST, ÚTHD, Veveří 95, 602 00 Brno
 
tisková zpráva, wd