Konference, semináře

Seminář Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov

Envi A, o. p. s., ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy, o. s., pořádají seminář Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov.
Akce se koná ve čtvrtek 3. 2. 2011 od 11 do 15 hodin v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6-Dejvice.
 
Program:

• Legislativa v ČR,

• Mezinárodní metody hodnocení budov,
• Energetický audit – průkaz energetické náročnosti,
• Certifikace SBToolCZ,
• Komplexní hodnocení vs. životní cyklus budovy.
 
Diskuse, kterou bude moderovat Boris Zupančič (ředitel České rady pro šetrné budovy), se zúčastní odborníci ze soukromého sektoru i akademické sféry.
Diskutovat budou:
Pavel Doucha (AK Šikola), Petra Hajná (Skanska Property Czech Republic, s. r. o.), David Kučera (OKIN GROUP, a. s.), Karel Mrázek (Arcadis Project Management, s. r. o.) a Martin Vonka (ČVUT).
 
 
Projekt je spolufinancován z prostředků Revolvingového fondu MŽP. Partnery akce jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká rada pro šetrné budovy a MS architekti, s. r. o.
Přihlášku najdete na www.envi-a.cz.
 
Kontakt:
Envi A, o. p. s.
Donská 9, 101 00 Praha 10
Ing. Stanislav Vaverčák
Tel. 267 206 500, 724 157 739
 
tisková zpráva