Konference, semináře

Seminář Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí

Centrum kvality bydlení ve spolupráci s FA ČVUT v Praze zve na odborný seminář Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí, který se koná ve čtvrtek 16. 6. 2011 od 9 do 14 hod. v nové budově FA ČVUT (Thákurova 9, Praha 6).
Většina legislativních opatření regulujících výstavbu má v určité době své opodstatnění. Je ale velmi těžké odhalit moment, kdy se určitý požadavek již přežil a naopak začíná být kontraproduktivní. Jaká je možná další cesta? Jak se můžeme poučit z vývoje v zahraničí a z průkopnických staveb na našem území?
Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o stavu současné legislativy a jejím vlivu na tvorbu bydlení a městského prostředí.
Přednášející: PhDr. JUDr. Jiří Plos (ČKA), Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (CKB), Ing. arch. Michal Kohout (Jiran Kohout architekti), Ing. arch. Petr Hlaváček (FA ČVUT), Ing. Pavel Štěpán (ČKAIT).
Účast přislíbili: Ing. arch. Daniela Filipiová (Senát Parlamentu České republiky), Ing. Ľubomír Vais (Státní fond rozvoje bydlení), Ing. arch. Martin Peterka (Česká komora architektů), zástupci Svazu měst a obcí.
Podrobný program a on-line registrace zde.
převzato z www.stavbaweb.cz