Konference, semináře

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Frank Bold společně s Českou radou pro šetrné budovy pořádají semináře, na nichž se naučíte, jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy či jiná energeticky účinná řešení. Účast na semináři je bezplatná.

Informace budou užitečné nejen pro veřejné zadavatele, energetické manažery nebo zástupce měst se „smart“ iniciativami, ale také pro potenciální uchazeče o veřejné zakázky

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli promítnout do zadávací dokumentace řadu kvalitativních kritérií, a nerozhodovat se podle nejnižší nabídkové ceny. V případě zakázek na stavby, které budou spoluvytvářet veřejný prostor ještě desítky a stovky let, se vyplatí věnovat otázce kvality výjimečnou pozornost.

Podle zákona o hospodaření s energií nové budovy úřadů musejí mít téměř nulovou spotřebu energie, a to od 1. ledna 2016, 2017 a 2018, v závislosti na ploše. Obdobně, ale s dvouletým zpožděním, platí toto pravidlo i pro všechny ostatní typy nových budov. Je čas seznámit se s tím, jaké jsou minimální požadavky na budovu s témě​ř nulovou spotřebou a o jakých dalších požadavcích má smysl uvažovat.

Diskutovat se budou například architektonické soutěže, využití metody Design & Build (& Operate), metody EPC nebo možnosti financování projektů. Posluchači budou stručně provedeni jednotlivými postupy při realizaci zadávacího řízení tak, aby mohli vysoutěžit kvalitou odpovídající nové budovy či rekonstrukce budov stávajících. Seminář využívá zkušeností ze soudobé zadávací praxe tuzemské, avšak v rámci výkladu zákona bude užito i několika příkladů dobré praxe zahraniční. Zadavatelé a ostatní posluchači tedy získají jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek v rámci realizace tohoto typu veřejných zakázek.

Termíny
● Pardubice – 19. října 2017
● Brno – 1. listopad 2017
● Praha – 7.prosince 2017

Přihlásit se můžete na stránkách Frank Bold nebo České rady pro šetrné budovy.

podle podkladů pořadatelů