Konference, semináře

Seminář Jak hospodařit s dešťovou vodou

V rámci veletrhů moderního bydlení, které se konají v termínu 23.-26. 2. na Výstavišti v Praze-Holešovicích, se uskuteční seminář Jak hospodařit s dešťovou vodou. Seminář se koná 24. února 2012 od 10 hodin.
Cílem semináře je představit možnosti efektivního hospodaření s dešťovou vodou. Na semináři bude shrnuta základní legislativa týkající se této problematiky a povinnosti z ní vyplývající. Dále budou prezentovány základní způsoby hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na vsakování a využívání dešťové vody v domácnostech. Bude představen i  praktický kalkulátor, který pomůže navrhnout vhodnou nádrž pro objekt, a také příklady již realizovaných projektů. Účast na semináři je zdarma.
 
Program
● Základní legislativa a její aktuální změny,
● Jak hospodařit s dešťovou vodou – vsakování a využívání,
● Návrh optimální velikosti nádrže,
● Zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení,
● Ukázky realizace jednotlivých návrhů.
 
Odborní garanti
Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED, s. r. o., Ing. Ondřej Samek, GLYNWED, s. r. o., Ing. Robert Oliva, Šetelík Oliva, s. r. o.
 
Bližší informace je možné získat na e-mailové adrese blankova@glynwed.cz.
mi podle podkladů pořadatele