Konference, semináře

Seminář Hospodaření s dešťovými vodami

Dne 16. 2. 2012 se prostorách Národního stavebního centra (Bauerova 10, 603 00 Brno) koná seminář zaměřený na využívání dešťové vody. 
Témata semináře
● Aktuální legislativa a nové normy,
● Hospodaření s dešťovými vodami,
● Zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení,
● Příklady realizovaných řešení.
 
Podle novely Zákona o vodách nesmí stavební úřad vydat stavební povolení, pokud není vyřešeno nakládání se srážkovými vodami. V našich právních předpisech je upřednostňováno decentralizované řešení a během letošního roku vznikají nové normy sloužící projektantům a stavebníkům jako vodítko pro naplnění požadavků legislativy. Cílem semináře je pomoci účastníkům zorientovat se v platných předpisech a představit novou normu upravující zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení. Dále bude na semináři představen praktický kalkulátor pro dimenzování vsakovacích zařízení a budete mít příležitost diskutovat nad již realizovanými projekty.
Seminář je určen především projektantům, stavebním společnostem, pracovníkům stavebních úřadů, studentům a odborné veřejnosti. Seminář je akreditován ČKAIT a ohodnocen 1 kreditním bodem.
 
Program semináře
● Význam hospodaření s dešťovými vodami a aktuální legislativa v této oblasti ˜– Ing. Dana Lídlová, Ministerstvo zemědělství ČR,
● Systémy hospodaření s dešťovými vodami – Ing. Jiří Vítek, JVPROJEKT VH, s. r. o.,
● Zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení – Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Ústav TZB,
● Dimenzování vsakovacích zařízení podle nové normy ČSN 75 9010 – Ing. Lukáš Mudroch, Glynwed, s. r. o.,
● Využívání dešťové vody – Ing. Denisa Vicencová (Dvořáková),
● Příklady realizovaných projektů – Ing. Lukáš Mudroch, Glynwed, s. r. o.
 
Informace a přihlášky
Zuzana Svobodová
Tel: 541 159 448, e-mail: svobodova@stavebnicentrum.cz
 
mi podle podkladů pořadatele