Konference, semináře

Seminář DPH ve stavebnictví a novela DPH v roce 2013

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá v úterý 6. 11. 2012 od 9 h seminář DPH ve stavebnictví a novela DPH v roce 2013. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející:
Ing. Jana Ledvinková – daňový poradce
 
Seminář je určen všem, kteří se mohou setkat v praxi se zvláštním režimem přenesení daňové povinnosti u poskytnutých, ale i přijatých stavebních prací. Režim přenesení daňové povinnosti se zcela jistě dotkne jak vlastníků nemovitostí, tak nájemců, kteří přijmou stavební, montážní, instalační a podobné práce uvedené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43. Režim se týká jak klasických stavebních prací, bouracích prací, zemních a výkopových prací, ale i instalačních, montážních prací, elektromontážních prací, oprav a údržby různých zařízení umístěných ve stavbách.
 
 Obsah semináře:
● Úvod:
– Právní stav legislativy v oblasti zákona o DPH č. 235/2004 Sb. pro rok 2012,
– Směrnice Rady 2006/112/ES – článek 199,
– Návrh novely zákona o DPH pro rok 2013;
 
● Předmět daně;
● Místo plnění u služeb vztahujících se k nemovitostem;
● Sazby daně ve stavebnictví, výhled do roku 2013;
● Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a jeho uvedení do užívání zejména u staveb;
● Základ daně u stavebních a montážních prací;
● Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zásady;
● Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví:
– Ustanovení § 92e zákona DPH,
– Informace GFŘ k § 92e (rozpory se zákonem o DPH),
– Přehled nejčastějších dotazů k režimu § 92e zveřejněný na www stránkách MFČR – jde o tři dokumenty Přehled I – Přehled III;
– Příspěvek na KOOV ze sekce Komory daňových poradců na GFŘ – jeho závěry;
– Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43;
– Praktické příklady;
– Datum uskutečnění zdanitelného plnění u služeb ve stavebnictví;
– Vzory daňových dokladů, zaúčtování;
– Dodání zboží s montáží nebo instalací.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
wd