Konference, semináře

Seminář Dozory při provádění staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Dozory při provádění staveb. Koná se 26. 10. 2011 od 9 h na adrese nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti při provádění staveb. Seminář vychází z praktických poznatků lektora z jeho auditorské, poradenské i lektorské činnosti ve stavebnictví. Pojem „stavební dozor“ se v právních požadavcích vyskytuje ve více podobách, což je i jedna z příčin projevovaných nedorozuměním v této oblasti. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a ve vazbě na příslušné právní požadavky charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění dozorové činnosti.
Seminář je určen pro střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, pracovníky stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.
 
Lektor:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
 
Obsah semináře:
● účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb,
● druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika,
● veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu,
● úloha dotčených orgánů,
● požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb,
● související právní a jiné požadavky,
● požadované záznamy a doklady specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
wd