Konference, semináře

Seminář Dotace Zelená úsporám – zkušenosti z&nbsppraxe

ECČB ve spolupráci s ČKAIT a Výstavištěm České Budějovice pořádají v rámci výstavy Země živitelka seminář zaměřený na využití dotací programu Zelená úsporám.

Seminář se koná 26. 8. 2010 od 13.30 do 17 h v přednáškovém sále v 1. patře haly Z Výstaviště České Budějovice.

Seminář je věnován problematice dotačního programu Zelená úsporám, určenému na zateplení, výměnu oken, výstavbu pasivních domů, ekologické kotle, solární kolektory, tepelná čerpadla atd. V rámci semináře se dozvíte zejména o zkušenostech s podáváním žádostí a o průběhu realizace vybraných konkrétních projektů.
 
Program
13.15–13.30 Registrace účastníků
13.30–13.40 Úvod, uvítání, Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB
13.40–14.15 Dotační program Zelená úsporám, Ing. Alice Zelená, ECČB
14.15–14.30 Jak se vyvarovat chyb při podávání žádostí, Zástupce SFŽP
14.30–15.15 Konkrétní příklad úspěšně realizované žádosti, Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB
15.15–15.35 Konkrétní příklad realizace projektu komplexního zateplení rodinného domu, Ing. Karel Petro, projektant
15.35–15.55 Konkrétní příklad realizace projektu vytápění biomasou, Miloslav Rejlek, energetický expert MPO
15.55–16.15 Zkušenosti žadatele s programem ZÚ, Pavel Simota, Vidov
16.15–17.00 Diskuse, závěr.
 
Vstup na seminář je zdarma. Zájemci o seminář si musí zajistit vstup na výstavu Země živitelka na vlastní náklady. Přihlášku na seminář naleznete na stránkách www.eccb.cz.

mi