Konference, semináře

Seminář Dokumentace staveb, projektová činnost

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Dokumentace staveb, projektová činnost. Koná se 17. 3. 2011 od 9 h na adrese Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na podrobné seznámení s právní úpravou, poznatky z jejího uplatňování v praxi, aplikace nejasných ustanovení; povinnosti a oprávnění projektantů, kontrolní mechanismus, oprávnění stavebních úřadů. Je určen pro projektanty, investory, pracovníky stavebních úřadů.
Program:
– Projektování jako vybraná činnost ve výstavbě podle stavebního zákona,
– Projektové dokumentace vyžadující zvláštní oprávnění zpracovatele,
– Projektant, hlavní projektant – jeho povinnosti a odpovědnosti,
– Ostatní projektová činnost,
– Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.; jednotlivé druhy, jejich rozsah a obsah, přípustná redukce a zjednodušení,
– Ostatní projektové a dokumentační činnosti,
– Posuzování projektové dokumentace stavebními úřady.
 
Odborný garant:
Jiří Doležal
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
 
wd