Konference, semináře

Seminář Dálnice D8 – stavby z betonu

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se rozhodla uspořádat další
aktuální seminář věnovaný betonovým stavbám na významných úsecích
budované dopravní infrastruktury ČR, tentokrát zaměřený na mosty
a tunely na rozestavěném úseku 805 dálnice D8. 

Seminář se koná v úterý 7. září 2010 v sále
Domu kultury v Litoměřicích, Na Valech 2028. 
Podobně jako u semináře o umělých stavbách na
budovaných pražských okruzích i v případě D805 se jedná
o mosty a tunely koncepčně a konstrukčně významné
a zajímavé. Trasa úseku 805 navíc prochází chráněnou oblastí
Českého středohoří, je již řadu let silně medializována
a i proto budí pozornost nejen mezi odborníky, ale zajímá
se o ni i široká veřejnost. Program semináře se skládá
výhradně z vyzvaných přednášek a byl sestaven vědeckým
výborem tak, aby optimálním způsobem obsáhl nejvýznamnější mostní
a tunelové stavby úseku. Odpolední sekce programu se ovšem
budou věnovat i související problematice zkušeností
s mosty a tunely na již provozovaném úseku 807
a navazujícím významným stavbám – německé dálnici A17
a mostu přes Labe na obchvatu Litoměřic. Do semináře bylo
aktuálně zařazeno i téma výhledu financování výstavby dálnic
se zaměřením na PPP projekty.
K semináři bude vydán sborník článků k přednáškám.
V den konání semináře proběhne společenský večer
a následující den bude zorganizována autobusová exkurze na
rozestavěné mosty a tunely úseku D805.
 
Z programu
* Zkušenosti dodavatele se stavbou D805
* Most Vchynice
* Most Oparno – projekt a měření
* Most Oparno – realizace
* Most Dobkovičky
* Most Prackovice
* Historie koncepčního řešení stavby D805 a její vybrané
objekty
* Tunely Radejčín a Prackovice – projekty
* Tunely Radejčín a Prackovice – realizace
* Trvanlivost betonu mostů a tunelů
* Kvalita a výstavba mostů
* Kritéria a použití nevyztuženého ostění – projekt
a realita
* Zkušenosti s tunely na D807
* Zkušenosti s mosty na D807
* Perspektiva zajištění výstavby dálnic a PPP
projekty
* Legislativa PPP projektů
* Zkušenosti s PPP projekty na Slovensku
* Most Litoměřice
* Autobahn A17
 
Kontakt
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel. 222 316 195, 222 316 173
Fax 222 311 261
d8@cbsservis.eu, www.cbsbeton.eu
Elektronická přihláška je
zde
.
mi podle podkladů pořadatele