Konference, semináře

Seminář Celoživotní vzdělávání koordinátorů BOZP

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Celoživotní vzdělávání koordinátorů BOZP. Koná se 2. 11. 2011 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
 
Seminář je zaměřen na dozorovou činnost ve stavebnictví, poznatky v uplatňování požadavků z. č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů z pohledu investora (stavebníka, zadavatele), stavební organizace, projektanta, inspektora BOZP, koordinátora BOZP, současný stav a trendy v zabezpečování BOZP ve stavebnictví, výměnu zkušeností z dosavadní koordinátorské činnosti.
Odborný seminář určen pro koordinátory BOZP a všechny další zájemce.
 
Lektoři:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., Qconex, s. r. o.
Ing. František Šorf, zástupce Oblastního inspektorátu práce Praha
Zdeněk Helich, koordinátor BOZP
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
wd