Konference, semináře

Seminář BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci

Česká rada pro šetrné budovy pořádá dne 13. 11. 2019 v prostorách centra Otevřená zahrada Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno) seminářs názvem BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci. Seminář se detailněji zaměří na nastavení takových standardů BIM, které budou mít velkou přidanou informační hodnotu a budou dostatečně praktické pro užívání v různých fázích projektu. Standardizace údajů je klíčová pro efektivní možnosti předávání modelu mezi jednotlivými účastníky v jednotlivých fázích projektu. Tento workshop probere všechny fáze projektové přípravy a realizaci.

Hlavní diskutovaná témata
● Příprava dat pro BIM model, jejich verifikace, aktualizace v čase,
● standardizace dat využívaných pro BIM modely,
● využití různých úrovní detailu dat v BIM modelu pro různé účely,
● možné technické řešení jednotné platformy tak, aby model byl standardizovaně čitelný různými aplikacemi a různými uživateli,
● využití informací o  produktech nashromážděných v BIM knihovnách pro výběr vhodnějšího materiálu nebo prvku podle klientem volených kritérií.

Přednášet budou odborníci na projektování s použitím BIM a na databáze parametrů včetně standardizace datových vstupů. Akce je určena především pro projektanty, architekty, developery a investory a stavební firmy.

Další informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi s využitím podladů pořadatele