Konference, semináře

Seminář Autorizace ve výstavbě – příprava k autorizační zkoušce

Připravujete se na autorizační zkoušku? Využijte našeho online semináře Autorizace ve výstavbě – příprava k autorizační zkoušce, který Vám s přípravou pomůže! Provede Vás jím Ing. Jindřich Pater, lektor a autor pomůcek profesního informačního systému PROFESIS, kde přispívá řadu let k celoživotnímu vzdělávání rozhodujících účastníků výstavby: projektantů, stavbyvedoucích, technických dozorů stavebníka a koordinátorů BOZP na staveništi.

Co se v kurzu naučíte?

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a tzv. vybrané činnosti ve výstavbě pod autorizací podle Autorizačního zákona
  • Autorizační zákon č. 360/2006 Sb.
  • Autorizační obory a specializace pro projektanty a stavbyvedoucí staveb, podléhajících povolení stavebního úřadu
  • Průběh a organizace autorizačních zkoušek u ČKAIT
  • Ukázky pomůcek a podkladů ke zkouškám
  • A mnoho dalšího…

Seminář se bude konat online 26. 10. 2023 od 9:00.

Více informací a registrace