Konference, semináře

Seminář Asociace energetických specialistů

Ve dnech 19.–20. 9. 2017 pořádá Asociace energetických specialistů v protorách nadace ABF (Václavské náměstí 31, Praha 1) seminář věnovaný zrušení výzvy v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a kontrolám Státní energetické inspekce (SEI) nejen zpracovatelů průkazů energetické náročnosti budov (PENB).

U výzvy v OPPIK – úspory energie je zkrácena lhůta pro přihlášení z 3/2018 na 10/2017. Důvodem bylo málo žádostí. Jak tento program bude pokračovat, se zatím pouze spekuluje. Na semináři vystoupí výkonní pracovníci MPO, aby v mezích možností informovali, jak budou dotační programy dál pokračovat. Možných scénářů je vícero od přesunutí financí jinam až po obnovení v původním formátu.

Kontroly SEI nejen zpracovatelů PENB, ale i posudků a kontroly povinných osob jsou stále aktuálním tématem, ke kterému vystoupí opět zástupci SEI.

Vedle těchto dvou zásadních oblastí bude prostor věnován i přípravě novely zákona 406/2000 Sb., který je připraven v parlamentu ke schválení a přípravám novel prováděcích vyhlášek.

Program semináře a přihlašovací formulář najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele