Konference, semináře

Seminář Akustika – problém dnešního stavitelství

Společnost Qualiform a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pořádají 9. 4. 2015 v Praze a 10. 4. 2015 v Brně jednodenní seminář Akustika – problém dnešního stavitelství. Začátek je vždy v 9 h. Seminář je určen pro zástupce realizačních firem (stavbyvedoucí, vedoucí výroby, rozpočtáře, kontrolory kvality, manažery kvality a další), projekčních firem, technické dozory a dalších zainteresované osoby v rámci realizace staveb a jejich udržování.

Obsahem semináře jsou zejména praktické informace související s problémy v průběhu projektování stavby, problémy, které je nutné brát v úvahu při celém koloběhu realizace dané stavby (naceňování zakázek a její přípravy, realizace staveb a jejich udržování a rekonstrukce budov).

Místo konání:
PRAHA – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76a, Praha 9-Prosek;
BRNO – Střední škola polytechnická, Jílová 36g.

Garant:
Pavel Rubáš, předseda asociace akustiky českého stavitelství

Program:
I. Část – Úvod do akustiky a příprava projektů
– Legislativní základ, používané termíny a co si pod nimi představit;
– Projekce – opomíjené body v projektu, problematická místa, co neopomíjet při naceňování a přípravě zakázky;
– Hluk a kolaudace.

II. část – Realizace stavby s ohledem na stavební akustiku
– Vliv malty,
– Vliv omítek,
– Vliv drážek,
– Cihly pro obvodový plášť vs. AKU cihly – jednovrstvá vs. dvouvrstvá stěna;
– Přehled výsledků neprůzvučnosti AKU cihel;
– Akustický štítek pasivního domu + ukázka z měření (i vliv VZT rozdoj);
– Výsledky z měření z BD Hostivice;
– Ukázky chybné a správné praxe na stavbách;
– Akustické vlastnosti ETICS;
– Akustické vlastnosti otvorových výplní.

III. část – Protihlukové opatření a jejich návrh
– Dodatečné opatření a opravy;
– Příspěvek k porovnání laboratorních a stavebních hodnot.

IV. část – Případové studie ze znaleckých posudků a reklamací

Máte-li zájem o tento seminář, zaregistrujte se prosím ZDE do 7. 4. 2015 (kapacita přednáškového sálu je omezena). Další podrobnosti najdete zde.

wd