Informace výrobců, Konference, semináře, Výplně otvorů

S úsporami na energiích pomůže zasklení oken izolačními skly IZOS

Rostoucí nároky na energetickou soběstačnost budov jsou logickou reakcí jak na požadavky ochrany životního prostředí, tak zvýšenými náklady na energie. Nesou s sebou i zvýšení nákladů na stavbu. Tyto vyšší náklady však dávají smysl jen tehdy, když jsou zcela kompenzovány následnými úsporami na provoz.

Jedním z řešení, které mají největší potenciál úspor představuje správný výběr zasklení. Především v zimních měsících můžeme díky vhodně zvoleným sklům získávat tepelnou energii ze slunečního záření zadarmo. Pasivní solární zisky čili energie získaná prostupem slunečních paprsků okny mohou snížit spotřebu na vytápění interiéru až o desítky procent.

Jak správný výběr izolačního skla ovlivňuje teploty v interiéru se dozvíte na stánku společnosti HELUZ IZOS (2B06, hala 2) na veletrhu ForPasiv v Praze od 9. do 11. února. Přímo na vlastní kůži vyzkoušíte, jak různé druhy zasklení pomohou s vytápěním či nepřehříváním domu.

Pro ty, kteří se chystají rekonstruovat rodinný dům, byl nově spuštěn dotační program Nová zelená úsporám light, který právě s výměnou oken pomáhá seniorům a nízkopříjmovým domácnostem. Osoby pobírající starobní důchod nebo příspěvek na bydlení mohou od 9. ledna žádat o paušální částku 12 000 Kč na výměnu okna, maximálně až 150 000 Kč na výměnu všech oken v domě. Právě špatně izolující okna ve starších domech představují zásadní problém způsobující únik drahocenného tepla. Výměna oken tedy představuje velmi efektivní a poměrně jednoduché řešení v porovnání se zateplením, nebo s instalací nákladných technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy, které jsou pro řadu domácností finančně nedosažitelné.

podle podkladů společnosti HELUZ IZOS