Konference, semináře

První Industriální stopy v roce 2011 povedou už za několik dní do Kostelce nad Černými lesy

Pivovary, cukrovary, mlýny, vodojemy, mosty, nádraží – jen špička ledovce ze širokého spektra dnes mnohdy bez povšimnutí chátrajících památníků dob průmyslové revoluce, kdy byl český průmysl uznáván celým světem… V roce 2011 probíhá v pořadí již šesté Bienále Industriální stopy, s vyústěním v měsíci říjnu.
Ještě více než v předchozích letech se zaměří především na možnosti nového využití industriálního dědictví jako součásti národní a kulturní identity. Nabídne unikátní příležitost sledovat proměnu industriálních stop nejen v Praze, ale i v dalších oblastech České republiky spjatých s mizející průmyslovou érou, například v Ostravě, Kladně, Liberci, Žatci, Plzni, Ústí nad Labem a dalších.
Letošní rok Industriálních stop, které přitahují stále početnější skupinu příznivců a zájemců, otevírá série akcí v Kostelci nad Černými lesy. Počínaje lednem 2011 se ve zdejším pivovarském areálu s měsíčním odstupem uskuteční hned tři celodenní setkání, doprovázená výstavami a publikacemi se zaměřením na průmyslové dědictví a technické památky (především pivovary) s akcentem na region Podlipanska. Cyklus setkání a exkurzí nazvaný Jak jsem potkal fabriku pořádají Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum s MAS Podlipansko ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT a za odborné garance NPÚ ÚP, s podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Projekt seznámí veřejnost s vybranými průmyslovými a technickými památkami, s jejich významem v kontextu historickém, ekonomickém, technologickém i architektonickém.
„Hlavním tématem nadcházejícího roku Industriálních stop je Architektura konverzí – balancování mezi záchranou, tvůrčí intervencí a destrukcí, to bude také název říjnové konference. Chceme především představit vybrané příklady konverzí, nového či jiného, a mnohdy nezvyklého, využití průmyslového dědictví v České republice, ale také upozornit na současné trendy a realizace nového využití industriálních objektů v evropských zemích,“ přibližuje Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT (zkráceně VCPD), které je společně s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národním památkovým ústavem zakladatelem a úspěšným pořadatelem Bienále Industriální stopy.
Kostelec nad Černými lesy bude v prvním kvartálu roku 2011 hostit hned tři akce spadající pod Bienále Industriální stopy 2011: 14. ledna se uskuteční přednáškový den na téma Co jsme si zbořili, spojený se stejnojmennou výstavou. 18. února naváže Co se podařilo revitalizovat a celý cyklus uzavře 18. března přednáškový den zaměřený na technické památky Podlipanska. Každý přednáškový den se skládá z jedné exkurze a šestnácti zasvěcených příspěvků. Součástí každého přednáškového bloku bude také nově vzniklá stálá expozice na dané téma, umístěná v pivovarském muzeu v Kostelci nad Černými lesy, kde také bude každý přednáškový den ukončen diskusí.
K dalším akcím 6. Bienále bude patřit namátkou výstava Vojtěšská huť ve studentských projektech. Od 23. června do 11. září bude v Zámecké galerii v Kladně vystavena desítka projektů studentů vysokých škol, zabývajících se problematikou místní Vojtěšské huti / Huti Koněv.
Pořadatelé Industriálních stop mohou už nyní oznámit i některé další programové tipy. Patří k nim například pokračování úspěšné publikační řady industriálních průvodců po oblastech České republiky, K velice oblíbené nabídce patří kulturní a společenské akce v autentických prostorách industriálních staveb. I letos se publikum může těšit například na vizuálně atraktivní a interaktivní projekty v rámci zavedeného festivalu 4+4 dny v pohybu. K tradičním a vyhledávaným formátům Bienále patří také výstavy a exkurze, které nebudou na programu chybět ani letos.
Na organizování a pořádání Bienále Industriální stopy se podílejí desítky organizací, institucí, sdružení, spolků, např: AMU, NPÚ, ČVUT, Stará kanalizační čistírna – Ekotechnické muzeum, ČKAIT, ČSSI, Český národní komitét ICOMOS, Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, divadelní soubory i kamenná divadla, muzea v čele Národním technickým muzeem a další kulturní instituce, stejně jako stovky nadšenců a dobrovolníků.
 
Informace o Industriálních stopách 2011 budou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz a Facebooku www.facebook.com/industrialnistopy. Více o přednáškovém a výstavním projektu v Kostelci nad Černými lesy na http://projekt.pivovarkostelec.cz.
tisková zpráva