Konference, semináře

Prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí

Česká asociace ocelových konstrukcí ve spolupráci se společností SEKURKON pořádá dne 29. ledna 2013 v hotelu Olympik (Sokolovská 138 Praha 8, 186 76) seminář Prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí.
Vzhledem k častým dotazům firem i jednotlivců na posuzování shody dle ČSN EN 1090-1 (označování výrobků značkou CE) a na normu pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí pořádá Česká asociace ocelových konstrukcí ve spolupráci se společností SEKURKON školicí seminář na téma:
1. Nová norma ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb – revize ČSN 73 2601;
2. Revidovaná norma ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílců;
3. Příručka Guide to the CE Marking – příručka pro označování výrobků značkou CE, zpracovaná Technickou komisí TC 9 Evropské asociace ocelových konstrukcí;
4. Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2.
 
Lektoři:
● Ing. Vladimír Janata, CSc. – zakladatel projekční firmy EXCON, kde pracuje na koncepčním řešení a vede projekty ocelových konstrukcí, autor normy ČSN 73 2604 – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, české normy pro předpjaté ocelové konstrukce a překladu evropské normy pro stožáry a komíny.
● Ing. Dušan Stavinoha, IWE – předseda technické komise České asociace ocelových konstrukcí, člen CEN/TC 135, člen technické komise TC 35 při ÚNMZ, člen technické komise TC 9 při Evropské asociaci ocelových konstrukcí.
Více informací a přihlášku najdete zde
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.
mi podle podkladů pořadatele